تماس با ما

برای ارتباط مستقیم با شرکت می توانید از طریق سامانه های ارتباطی زیر اقدام کنید

دفتر ۱ : ارومیه – خیابان مدنی 2 کوی 29 ساختمان سروش تلفن : 04432251444
شماره موبایل : 09197112207